foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnili požehnání publikace Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek se dnes ve čtvrtek 12. dubna 2012 zúčastnili požehnání publikace Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Jihomoravský kraj se v letech 2008 až 2010 podílel výraznou částkou na restaurování tohoto vrcholného uměleckého díla barokního umění. „Věřím, že publikace, která se věnuje historii vzniku oltáře, obrazu Madony Svatotomské, baroknímu zlatnictví na Moravě a technikám restaurování oltáře, najde své čtenáře,“ uvedl hejtman Hašek.

Stříbrný oltář z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, dílo augsburského zlatníka Johanna Georga Herkommera vytvořené v roce 1736, patří k nejvýznamnějším dokladům barokního zlatnictví a stříbrnictví. Na oltáři je instalován deskový obraz Svatotomské Madony – Perly Moravy. U příležitosti restaurace oltáře se v říjnu 2010 uskutečnila v kapitulní síni opatství augustiniánů na Starém Brně odborná konference. Její bilancí je sborník, příspěvků dvanácti autorů, který dnes požehnal starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec.
foto JMKfoto JMK