foto 1 foto 2

Zákon o zdravotních službách nabyl účinnosti

V neděli 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Informace o postupu při podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona najdete zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39392&TypeID=12  .