foto 1 foto 2

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb

Při vyplňování formulářů, prosím, užívejte platné názvosloví. (viz. seznam lékařských oborů ZDE, a seznam nelékařských oborů ZDE)

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb:

 

Žádost o ROZŠÍŘENÍ / ZÚŽENÍ oprávnění k poskytování zdravotních služeb (změna údajů o oboru nebo místě poskytování zdravotních služeb)

 

Oznámení poskytovatele zdravotních služeb (změna údajů o poskytovateli a odborném zástupci)

 

Doklady, které je nutné předložit

 

"PŘEREGISTRACE"

 

přílohy k žádostem


  

Ukončení a přerušení poskytování zdravotních služeb

 

Zdravotnická dokumentace

 

Výběrová řízení