foto 1 foto 2

Krajský úřad se zúčastní soutěže Úřad roku „Půl na půl“

Krajský úřad Jihomoravského kraje se také letos zúčastní soutěže, která si klade za cíl zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice - Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. V soutěži, která se koná již šestým rokem, jihomoravský krajský úřad dvakrát zvítězil (v letech 2008 a 2010) a dvakrát skončil na druhém místě.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. od roku 2007. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Zájemci z řad úřadů se mohou přihlásit vyplněním a zasláním příslušného dotazníku do 20. dubna 2012 na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži lze získat také na telefonním čísle 974 832 018 nebo na http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul.aspx .

Výběrová komise se sejde v průběhu května 2012 a na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) dotazníky vyhodnotí a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii. Slavnostní předání ocenění nejlepším úřadům proběhne 5. června 2012 na konferenci „Rovné příležitosti“ v Praze.