foto 1 foto 2

Rada jmenovala členy konkurzních komisí

Rada jmenovala členy konkurzních komisí

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 22. března 2012 jmenovala k provedení konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení předsedy a další členy konkurzních komisí. Rada zároveň rozhodla, že k jednání konkurzních komisí budou přizváni odborníci s hlasem poradním.

„Každá výběrová komise se musí sejít nejméně dvakrát, na začátku aby posoudila způsobilost uchazečů a poté, aby je vyslechla a rozhodla o jejich pořadí. Od zítřka až do 22. května proběhnou první a druhá kola. Prostor mezi 22. květnem a koncem června máme nachystaný pro komplikované případy s cílem rozhodnout o všech ředitelích do začátku prázdnin,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.
Jihomoravský kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, v návaznosti na novelu školského zákona rozhodl vyhlásit konkurzní řízení na obsazení pracovních míst celkem 150 ředitelů škol a školských zařízení.

Konkurzní komise má v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb. sedm členů v případě příspěvkových organizací, u kterých je zřízena školská rada, v ostatních případech šest členů.
Přehled členů jednotlivých konkurzních komisí ZDE (xls, 94 kB). 

Rada projednala Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 22. března 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje.

„Dokument stanovuje základní směry rozvoje regionálního školství. Zejména jde o celoživotní učení pro všechny a jeho realizace, zkvalitnění a modernizace vzdělávání, zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání. Jde také o rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství, zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků, změnu struktury vzdělávacích příležitostí a zájmové vzdělávání,“ řekl na následné tiskové konferenci náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Jak dodal předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva JMK Jiří Janda, dokument se projednával už od listopadu, při jednání výboru byl doporučen hlasy členů všech zastupitelských klubů.

Školský zákon ukládá krajům tento dokument zpracovat každé čtyři roky. Dlouhodobý záměr kraje vychází z vývoje sítě škol a školských zařízení v posledních letech a z požadavků vyvíjející se společnosti a trhu práce. Uceleně pak zpracovává problematiku školství a vzdělávání v Jihomoravském kraji, hodnotí celkovou situaci a zabývá se výhledovým řešením. Dlouhodobý záměr kraje přináší nástin demografického vývoje v kraji a upozorňuje na výrazný pokles počtu žáků přicházejících na střední školy, dále popisuje situaci v oblasti vzdělanosti a zaměstnanosti obyvatelstva v regionu. Dokument bude sloužit při rozhodování o změnách v rejstříku škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji.

Úplné znění materiálu včetně připomínek ze strany veřejnosti a sociálních partnerů a jejich vypořádání, je k dispozici na http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/65810bd4-7414-11e1-9be3-18a905489179 . Po schválení Dlouhodobého záměru kraje Zastupitelstvem JMK bude dokument vystaven na stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz .


Rada schválila Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 22. března 2012 schválila Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2012.
Na tento dotační program je v současné době k rozdělení připravena částka 1,2 milionu korun.  „Rozhodli jsme se, že zájemci dostanou dotaci ve výši 20 až 60 tisíc korun. Chceme pomoci především malým živnostníkům, kteří pro začátek svého podnikání potřebují relativně malý prostředek,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Program je zaměřen na nejvíce hospodářsky postižené regiony kraje. Oslovit by tedy měl především začínající podnikatele s místem trvalého pobytu spadajícího do působnosti těchto obcí s rozšířenou působností - Hodonín, Znojmo, Kyjov, Veselí nad Moravou, Moravský Krumlov, Mikulov, Břeclav -, kde v současnosti nezaměstnanost překročila hranici 12 procent. Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách dotačního portálu JMK http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK