Vzdělávání, školství

Vzdělávání

Uznání předchozího vzdělání (portal.gov.cz)

Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) (portal.gov.cz)

Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ - příloha (doc, 80 kB)

Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění (portal.gov.cz)

Stížnost na školu nebo školské zařízení (portal.gov.cz)

Studijní obor Sportovní příprava na gymnáziích a sportovních gymnáziích (portal.gov.cz)

Žádost žáka o opakování ročníku na střední škole po splnění povinné školní docházky (portal.gov.cz)

Přijetí ke vzdělávání ve vyšších odborných školách (portal.gov.cz)

Žádost žáka (studenta) ke změně oboru vzdělání a přestupu na jinou školu (portal.gov.cz)

Odvolání proti podmíněnému vyloučení ze školy nebo školského zařízení nebo vyloučení ze školy nebo školského zařízení (portal.gov.cz)

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání (portal.gov.cz)

Přijetí ke studiu v základní umělecké škole (portal.gov.cz)

Ukončení studia v základní umělecké škole (portal.gov.cz)

Sleva z výše příspěvku (školného) na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole (portal.gov.cz)

Seznam škol v JMK, které toto vzdělávání zajišťují zde (www.jmskoly.cz )

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením - příloha (doc, 56 kB)

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách zde (www.jmskoly.cz)

Vydávání zápisových lístků ke vzdělávání ve středních školách (konzervatořích) (www.jmskoly.cz )
 

 

 

Vážení návštěvníci webových stránek Jihomoravského kraje,
tato část webových stránek by Vám měla pomoci při vyřizování záležitostí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Následující přehled v žádném případě není úplným výčtem činností zajišťovaných krajským úřadem, ale snaží se postihnout typické životní situace, v nichž se na krajský úřad obracíte.

Přivítáme Vaše náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření zveřejněných informací. Ty můžete zasílat na potrebuji.vyridit@kr-jihomoravsky.cz.

Odkazy vedoucí mimo portál JMK se otevírají v novém okně prohlížeče.