foto 1 foto 2

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák otevřel novou kompostárnu v Ratíškovicích

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák ve středu dne 21. března 2012 otevřel novou kompostárnu vybudovanou v areálu sběrného dvora odpadů v Ratíškovicích na Hodonínsku.

Zdejší kompostárna vznikla jako součást projektu „Zařízení biologického zpracování bioodpadu a optimalizace provozu sběrného dvora odpadů Ratíškovice“. Celkové náklady na její vybudování dosáhly 4,7 milionu korun, strojní zařízení bylo dodáno v celkové výši 6,7 milionu korun.  Částkou půl milionu korun přispěl Jihomoravský kraj.
foto JMKfoto JMKfoto JMK