foto 1 foto 2

Informace k vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Aktuální informace k vykazování dat o poskytovaných sociálních službách naleznete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/8668.