foto 1 foto 2

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Na prvních místech Vyškov, Ostrovačice a Boskovice

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2012 předali 19. března 2012 na slavnostním ceremoniálu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstek hejtmana Ivo Polák a předseda krajské poroty Jan Forbelský. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno 2. dubna 2012 v Hradci Králové při konferenci „Internet ve státní správě a samosprávě“.

„Jsem rád, že za čtrnáct let existence se tato soutěž stala skutečně účinným nástrojem zvyšování kvality webových stránek obcí a měst a poskytování strukturovaných informací nejen občanům, ale i náhodným návštěvníkům webové prezentace obce či města. Samozřejmostí se také stalo úsilí správců obecních a městských webových stránek o zpřístupnění kontaktu těm, kterým zdravotní hendikep neumožňuje běžnou komunikaci,“ řekl hejtman Michal Hašek během slavnostního předávání cen vítězům.

V kategorii webových stránek měst získal první místo Vyškov - http://www.vyskov-mesto.cz , druhé místo náleží Šlapanicím - http://mesto.slapanice.cz  a na třetím místě, stejně jako loni, porota vyhodnotila webovou stránku Oslavan - http://www.oslavany-mesto.cz . V kategorii webových stránek obcí zvítězily Ostrovačice - http://www.ostrovacice.eu , těsně za nimi se umístila webová stránka obce Vranovice - http://www.vranovice.eu  a na třetím místě webová stránka obce Ketkovice - http://www.ketkovice.cz  .

V kategorii „Elektronická služba“ zvítězil web Boskovic s velmi pěknou digitalizovanou kronikou města. Na druhém místě skončila ojedinělá elektronická služba Šlapanic se svojí stránkou pro seniory a na třetím místě ekologická stránka ENVIRO obce Senorady. Cenu veřejnosti v tomto roce získala webová stránka obce Březina. Tato cena je ovlivňována návštěvníky stránek dané obce s umístěným logem soutěže. Vítězem je obec nebo město, kde poměr mezi počtem obyvatel a počtem hlasujících pro danou webovou stránku je nejvyšší. Obec Březina s počtem obyvatel 557 získala 101 hlasů svých příznivců. Kromě diplomů vítězové obdrželi věcné ceny, mimo jiné fotoaparáty, monitory, externí paměti a další doplňky k počítačům, které mohou využít při dalším zlepšování webových prezentací obcí a měst.

„Díky této soutěži se stránky měst a obcí JMK velmi zlepšily a tak nabízí svým občanům velmi přehledné informace. Někdy požadavek na informování o všem v obci nebo městě naráží na nepřehlednost a velkou směsici aktualit. Ale i přes tento trend je potřeba ocenit velkou snahu obcí a měst věnovanou svým internetovým prezentacím. Určitě i odkazy na turistické a jiné zajímavosti dokáží obec velmi dobře prezentovat a nabídnout možné vyžití a případně přilákat i návštěvníky. Na druhé straně jsou i webové stránky některých obcí, kde nejsou informace uloženy tak, aby byly snadno a rychle dohledatelné. Při kontrole a porovnávání webů to snadno zjistíte, pokud například chcete porovnat rozpočty obcí nebo požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,“ konstatoval předseda krajské poroty Jan Forbelský.

V krajském kole soutěže Zlatý erb 2012 o nejlepší webové stránky města a obce, a o nejlepší elektronickou službu se letos utkalo 9 měst (loni 4 města), 25 obcí (loni 15 obcí) a 24 (loni 9) provozovatelů elektronických služeb. Z uvedených čísel je zřejmé, že letos byl zájem obcí velký a snaha se poměřit s ostatními narůstá. Tento trend je velmi dobrý a přispívá ke kvalitě poskytovaných informací orgány veřejné správy. Soutěž je pořádána též pod záštitou Asociace krajů České republiky v čele s předsedou Michalem Haškem ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS 2012. Soutěž pořádá letos již po čtrnácté Sdružení Zlatý erb. Záštitu nad ní letos převzal Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví a Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR. Krajská kola vyhlašují kraje ČR.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických medií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.

Více informací o soutěži Zlatý erb najdete na http://zlatyerb.obce.cz/  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK