Jihomoravský kraj získal ratingové hodnocení Aa1.cz

 Jihomoravský kraj získal od společnosti Moody’s Investors Service Limited národní rating Aa1.cz. Rada Jihomoravského kraje dnes v pondělí 19. března 2012 vzala toto ratingové hodnocení na vědomí.

„Velmi pozitivní výsledek ratingu dokazuje, že Jihomoravský kraj dobře hospodaří. Nyní je to potvrzeno nezávislou ratingovou agenturou,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Ocenění budeme využívat při jednání s celou řadou finančních institucí. Je to důležitá známka nejen pro jednání v rámci veřejného sektoru, ale i pro atraktivitu regionu pro potenciální domácí i zahraniční investory. Při jednáních se zahraničními partnery, kteří budou uvažovat na jižní Moravu umístit svoji investici, bude podstatná informace, v jaké ekonomické kondici se nachází Jihomoravský kraj jako takový. Doufám, že rating také umožní výhodnější a lepší vyjednávací pozice například s Evropskou investiční bankou nebo k jednání o budoucích dotacích z fondů Evropské unie,“ uvedl hejtman Hašek. Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům.

Rating Aa1.cz udělený Jihomoravskému kraji zohledňuje zejména konzervativní přístup kraje k řízení rozpočtu, který mu v posledních pěti letech umožnil udržovat vyrovnané hospodaření, stabilní hotovostní rezervy a velmi nízkou zadluženost. Ratingové hodnocení však bere v úvahu také nízký růst příjmů, který bude pravděpodobně pokračovat i v příštích dvou letech, a zároveň omezenou flexibilitu příjmů a výdajů, kterou krajům dává v současnosti platná legislativa. Ratingový výhled je stabilní. Národní rating Moody’s mají v České republice celkem tři kraje (kromě Jihomoravského ještě Liberecký a Ústecký kraj), a to na stejném stupni Aa1.cz – jde o druhý stupeň z celkem jednadvacetibodové škály hodnocení, který představuje velmi vysokou schopnost dostát svým splatným závazkům (ve srovnání s ostatními domácími subjekty), nejvyšší, který může dosáhnout kraj.

Podle ratingové analýzy patří mezi silné stránky Jihomoravského kraje:
» Vyrovnaný rozpočet (před financováním) a dostatečné provozní výsledky.
» Stabilní hotovostní rezervy.
» Dobře zvladatelná dluhová služba i přes očekávaný nárůst zadluženosti v roce 2012.
» Přiměřená úroveň plánovaných kapitálových výdajů.

Ke slabým stránkám Jihomoravského kraje patří ty, které kraj nemůže příliš ovlivnit:
» Nevýrazný růst příjmů ze sdílených daní očekávaný v příštích dvou letech, který může ohrozit schopnost samofinancování kapitálových výdajů kraje.
» Omezená flexibilita na straně příjmů a rigidita provozních výdajů.

Podrobná informace k ratingu je ZDE (pdf, 117 kB)
foto JMKfoto JMK