foto 1 foto 2

Setkání krajské rady s vedením Masarykovy univerzity

Představitelé Rady Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem se dne 8. března 2012 v Brně zúčastnili setkání s vedením Masarykovy univerzity. Tématem jednání bylo vyhodnocení dosavadní spolupráce a plánování budoucích společných aktivit.

Vedení kraje se na pravidelných konzultacích s představiteli univerzity dohodlo již v průběhu minulého roku. „Jedná se o nadstandardní spolupráci akademické sféry a regionální samosprávy, ve které hodláme i nadále pokračovat,“ řekl hejtman Michal Hašek. Kraj například hodlá koordinovat otázku získávání prostředků z Evropské unie pro region i Masarykovu univerzitu v období 2014 – 2020 nebo s univerzitou spolupracovat v rámci legislativních procesů. Rýsuje se tak možná spolupráce kraje a univerzity v rámci připomínkování připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích.

Jihomoravský kraj se mírou vzdělanosti řadí na přední příčky v rámci celé republiky. Velkou zásluhu na tom má právě Masarykova univerzita, která je v rámci kraje druhým největším zaměstnavatelem - má 4 800 zaměstnanců a vzdělává 44 000 studentů. Již nyní je jižní Morava nejvíce inovativním regionem v ČR, cílem současného krajského vedení je, aby v nejbližší budoucnosti v této oblasti vynikl i v rámci střední Evropy. Jihomoravský kraj je spolu s Masarykovou univerzitou a městem Brnem zakladatelem Jihomoravského inovačního centra.

foto JMKfoto JMKfoto JMK