foto 1 foto 2

Rada podpořila další existenci Regionálních operačních programů

Rada projednala Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 8. března 2012 vzala na vědomí Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji pro rok 2012.
Program vychází ze schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2012, programových dokumentů k půjčce Jihomoravského kraje od Evropské investiční banky (EIB) a dalších materiálů schválených krajskou radou a zastupitelstvem.
„Máme už připraveno 29 projektů financovaných z Evropské unie, kde je projekčně plánována částka 1,7 miliard korun,“ uvedl hejtman Michal Hašek, „z krajského rozpočtu se jedná o zhruba 410 milionů korun, celkem tedy částka určená na výstavbu, rekonstrukci a opravy silnic přesahuje 2 miliardy korun. Dnes jsme se věnovali chystané výstavbě a opravám za krajské peníze. Jde například o protihluková opatření, opravy mostů a projektovou přípravu dalších staveb“ (podrobný přehled všech projektů programu je uveden ZDE (xls, 175 kB).


Příprava konkurzů na místa ředitelů škol zřizovaných krajem pokračuje

Rada Jihomoravského kraje se na jednání 8. března 2012 věnovala přípravě konkurzů na místa ředitelů školských zařízení zřizovaných krajem.
„Do 150 konkurzních řízení se přihlásilo celkem 309 uchazečů, z toho 122 v městě Brně,“ řekl na tiskové konferenci po jednání Rady JMK náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „To, co nás nyní čeká, je práce, v současné době probíhají úpravy harmonogramu jednání konkurzních komisí tak, aby termíny vyhovovaly všem členům konkurzní komise. První jednání komisí začnou ještě v březnu, druhá kola, kde se už představí osobně všichni uchazeči, se budou konat od dubna. Počítáme s tím, že všechny konkurzy proběhnou nejpozději do června“, dodal náměstek Juránek, který ubezpečil, že konkurzy nepovedou k navýšení výdajů v rámci krajského rozpočtu (přehled počtu uchazečů v jednotlivých konkurzních řízeních je uveden ZDE (xls, 61 kB).

 

Rada podpořila další existenci Regionálních operačních programů

Rada Jihomoravského kraje se na svém jednání 8. března 2012 připojila k usnesení Asociace krajů ČR a podpořila další existenci Regionálních operačních programů v programovacím období 2014-2020. „Máme zájem, aby regiony využívaly evropské prostředky i po roce 2014, Regionální operační programy patří k nejlépe čerpajícím v rámci republiky. Regionální operační program Jihovýchod, zahrnující jižní Moravu a Kraj Vysočina, je na prvním místě v oblasti certifikovaných výdajů, tedy těch, co prošly kontrolou ministerstva financí a už putují na konkrétní projekty. Zde už dosáhl stav čerpání 49,7 procent, nejvíce ze všech operačních programů v republice,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Jen v letošním roce bude dokončeno dalších 64 projektů z evropských fondů a otevřou se další možnosti čerpání pro nové žadatele. Jsou připraveny více než dvě miliardy korun pro investiční projekty v dopravě, cestovním ruchu a rozvoji měst a venkova“.
foto JMKfoto JMKfoto JMK