foto 1 foto 2

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil konferenci k rozvoji venkova

 Náměstek hejtmana Ivo Polák ve středu 7. března 2012 zahájil konferenci „Leader v Jihomoravském kraji“, která se koná v prostorách Krajského úřadu JMK v Brně.

Na konferenci věnované rozvoji jihomoravského venkova se představují jednotlivé místní akční skupiny, které prezentují svoji činnost a projekty. Doprovodný program konference tvoří výstava a ochutnávka místních produktů a specialit i prezentace produktů venkovského cestovního ruchu z území jihomoravských akčních skupin.
Více informací o místních akčních skupinách najdete na http://www.nsmascr.cz / .
foto JMKfoto JMKfoto JMK