foto 1 foto 2

Krajská koalice rozhodla o dalším rozvoji znojemské nemocnice

Grémium hejtmana jako nejvyšší orgán krajské koalice dne 5. března 2012 jednalo v Nemocnici Znojmo o pokračující rekonstrukci a dostavbě této příspěvkové organizace kraje.

Celkové náklady této II. etapy – 2. části – akce I a II dosáhnou výše 750 milionů korun včetně DPH. „Na dnešním jednání grémia jsme se dohodli společně se starostou Znojma a ředitelem nemocnice, že rekonstrukce bude pokračovat a do měsíce dořešíme zajištění financování celé akce prostřednictvím veřejných rozpočtů,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Jak následně dodal, peníze se nebudou hledat na úkor dalšího zadlužování kraje, ale v rámci schváleného rozpočtu na letošní rok. „Kraj tak bude muset změnit své priority, ale dostavbu nemocnice považujeme za zásadní jak pro pacienty, tak pro její personál,“ dodal hejtman.

V roce 2012 kraj uvolní potřebné prostředky k financování reprodukce majetku v Nemocnici Znojmo, konkrétně na rekonstrukci prostor v nové části nemocnice. Od této rekonstrukce je odvislé přemístění zbývajících oddělení ze staré části nemocnice na ulici Vídeňská. Jedná se o tato lůžková oddělení: infekční, psychiatrické, rehabilitační a dlouhodobě nemocných.

Rada Jihomoravského kraje bude schvalovat investiční záměr Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba a současně podání žádostí Nemocnice Znojmo o dotace ze státního rozpočtu v rámci financování programů přeshraniční spolupráce na Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Investice též umožní dokončení přestěhování pracovišť nemocnice ze zastaralého areálu na ulici Vídeňská.
foto JMK