foto 1 foto 2

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané dne 22.9.2011 byly dne 21.06.2012 zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu.

 A. Zadání ZÚR JMK

 

B.1. 2. Návrh ZÚR JMK - projednání s dotčenými orgány (§ 37 stavebního zákona), ukončené v lednu 2011

 

B.2. 2. Návrh ZÚR JMK - veřejné projednání (§ 39 stavebního zákona)

 

C. Vydané ZÚR JMK