foto 1 foto 2

Kraj dominuje ve sběru elektroodpadu

Jižní Morava dominuje mezi kraji v budování sběrné sítě pro vyřazené elektro.

Jihomoravský kraj se stal nejúspěšnějším krajem z hlediska rozšiřování této sběrné sítě. Na území kraje tak v loňském roce přibylo 135 uzavřených červených kontejnerů (umisťovaných obvykle do sousedství nádob na tříděné plasty, sklo a papír), ve sběrných dvorech bylo dále instalováno 72 tzv. „E-domků“ a 221 klecových kontejnerů. V loňském roce bylo na území kraje do těchto shromažďovacích prostředků investováno více než 10 milionů korun. Díky tomu se výrazně zlepšila možnost občanů regionu bezplatně odevzdat své již nepotřebné spotřebiče v místě bydliště. Provozovatelem této sběrné sítě je společnost ASEKOL, která v rámci tzv. „kolektivního systému“ zajišťuje na území ČR zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, jejich odbornou demontáž a recyklaci využitelných složek a součástí, a která také již čtvrtým rokem spolupracuje s Jihomoravským krajem. Cílem spolupráce je mimo rozšiřování sběrné sítě také osvěta zaměřená směrem k obcím, školám a dalším veřejným institucím.

foto JMK