Rada schválila zahájení přípravy nabídkového řízení na drážního dopravce

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 28. února 2012 schválila zahájení přípravy nabídkového řízení na drážního dopravce v rozsahu železničních linek S6+R6 Brno – Šlapanice – Slavkov u Brna – Bučovice – Kyjov – Veselí nad Moravou – Zlínský kraj. Jihomoravský kraj zahajuje nabídkové řízení takového rozsahu jako první kraj v České republice.

Půjde o období od změny jízdního řádu v prosinci 2016 do dne předcházejícího změně jízdních řádů v prosinci 2031. Jihomoravský kraj bude na linkách S6 a R6 v rámci nabídkového řízení požadovat pořízení nových vozidel.

„Jihomoravský kraj plní slib, který dal při ustavení krajské koalice. Jsem rád, že se pouštíme do tendru takového rozsahu jako první region v České republice,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Vypsání železničního tendru byla podmínka KDU-ČSL při vzniku koalice v roce 2010. Jde o takovou variantu, která neohrozí fungování Integrovaného dopravního systému v době krize,“ dodal náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

V případě linek S6 a R6 se jedná o jednu z páteřních železničních linek v Jihomoravském kraji provozovanou v motorové trakci, kterou se přepravuje přibližně 18 procent cestujících v železniční dopravě v Jihomoravském kraji. Zadávací dokumentace k tomuto nabídkovému řízení bude sloužit jako základ pro další, která budou moci být zahájena po zdárném ukončení tohoto nabídkového řízení. Dopady na rozpočet kraje lze očekávat ve výši přibližně 35 milionů korun ročně.

Důležitým faktorem pro rozhodování o rozsahu nabídkového řízení na drážního dopravce byla skutečnost, že v současné době není zcela vyjasněno spolufinancování regionální železniční dopravy ze strany státu, které pro Jihomoravský kraj činí cca 270 milionů korun za rok. V případě, že by stát nedostál závazkům plynoucím mu z Memoranda o financování regionální železniční dopravy, které uzavřel s kraji, znamenalo by to zásadní dopad do financování a tím i provozu regionální železniční dopravy.

Rada zvažovala také nabídkové řízení na drážního dopravce v rozsahu linek S2 a S3. Ty zabezpečují v současnosti přepravu přibližně 48 procent cestujících v železniční dopravě v kraji. Vzhledem k tomu, že jsou v současnosti nedostatečné zkušenosti s řízením podle zákona o veřejných službách, mohl by případný procesní problém v rámci tohoto řízení vést až ke kolapsu celého IDS JMK. Z důvodu obezřetnosti proto krajská rada rozhodla o zařazení těchto linek do nabídkového řízení až v následujícím období, po získání patřičných zkušeností s tímto druhem řízení.

Kombinace jedné z linek S2 a S3, které jsou provozované v elektrické trakci s linkami R6+S6, (provozovanými v motorové trakci), byla vyhodnocena jako nevhodná, neboť nelze využít vzájemnou záměnu vozidel ani minimalizovat počet záložních vozidel. Vzhledem k této skutečnosti a tedy ekonomické výhodnosti lze předpokládat, že budoucí soutěž na linky S2 a S3 bude společná.

Zastupitelstvo JMK na svém zasedání 23. února 2012 vzalo na vědomí harmonogram nabídkového řízení na drážního dopravce, který započal v říjnu 2010, kdy Jihomoravský kraj zaslal na Úřad pro publikace Evropské unie žádost o zveřejnění informací o předpokládaném zahájení nabídkového řízení na drážního dopravce.

Uvedený harmonogram je následující:

12/2010 oznámení v Úředním věstníku EU
02/2012 rozhodnutí JMK o rozsahu nabídkového řízení a délce trvání smlouvy s vybraným dopravcem
03/2012 zahájení výběru poradce (administrace a právní poradenství)
03-09/2012 příprava technických podkladů a jednání s ostatními objednateli dopravy
09/2012 výběr poradce
09/2012-03/2013 tvorba zadávacích podmínek pro nabídkové řízení
05/2013 zahájení nabídkového řízení po předchozím rozhodnutí RJMK
11/2013 podání nabídek
12/2013 komise pro otevírání obálek
01/2014 první jednání hodnotící komise
04/2014 rozhodnutí RJMK o výběru nabídky
do 5 dnů od rozhodnutí o výběru nabídky oznámení o výběru nabídky
15 dnů od doručení oznámení o výběru lhůta pro podání námitek proti výběru nabídky
po marném uplynutí lhůty pro podání námitek možnosti uzavření smlouvy
12/2016 zahájení provozu nového drážního dopravce


Uvedené termíny jsou potřebné podle pravidel Evropské komise a pro pořízení nových vozidel vítězným dopravcem.