foto 1 foto 2

Hejtman Hašek řešil povodňovou situaci na Tišnovsku

Sobotní večer a celý dnešní den věnoval hejtman Michal Hašek řešení kritické povodňové situace na Tišnovsku, kde vlivem mohutné ledové bariéry hrozilo vybřežení řeky Svratky a byla ohrožena část města Tišnova a přilehlého okolí.

V sobotu se na základě průběžné komunikace se starostou města Janem Schneiderem hejtman namísto plánovaného zahájení Plesu města účastnil od večerních hodin jednání povodňové komise, prohlídky situace přímo v terénu a přípravě zásahu pyrotechniků Hasičského záchranného sboru (HZS) JMK – řízené detonace k postupnému rozbití ledové bariéry. Po obhlídce řeky Svratky se hejtman, starosta a další zodpovědní činitelé HZS JMK, Povodí Moravy a Krajského úřadu JMK shodli na provedení řízené detonace v neděli 26. února ráno. Během neděle se za účasti hejtmana Haška, zástupců města Tišnova, velitelů HZS JMK uskutečnily celkem čtyři řízené detonace, které významně pomohly městu Tišnovu a odvrátily hrozící bezprostřední nebezpečí.

Hejtman Michal Hašek jako šéf Integrovaného záchranného systému JMK na místě poděkoval příslušníkům zasahujících složek a členům povodňových orgánů za vysokou profesionalitu jejich práce a také za odvrácení hrozící katastrofy. Hejtman v příštích dnech projedná ocenění některých příslušníků HZS JMK a dalších složek Integrovaného záchranného systému JMK a povodňových orgánů za jejich nasazení při zásahu v Tišnově, zejména pak pyrotechnika HZS JMK Martina Červenky a jeho kolegů.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK