foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek jednal s ministrem dopravy

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek dne 24. února 2012 jednal s ministrem dopravy Pavlem Dobešem. V rámci návštěvy ministra dopravy na jižní Moravě se také uskutečnilo jednání delegace Ministerstva dopravy ČR a Jihomoravského kraje k dopravní problematice jižní Moravy.
„Projednali jsme řadu silničních projektů v městě Brně, které se chystají letos a v příštích dvou letech. Mohu potvrdit, že v září letošního roku bude otevřen Královopolský tunel, významná součást Velkého městského okruhu,“ uvedl na tiskové konferenci ministr Dobeš. K dalším tématům jednání patřila mj. modernizace železniční trati Brno – Přerov a budoucnost Železničního uzlu Brno. „Mám příslib, že národní autorita, tedy ministerstvo dopravy bude ve spolupráci s Evropskou komisí prosazovat Brno jako jeden z uzlových bodů. Naším cílem je prosazovat maximální financování jihomoravských silničních i železničních staveb z evropských fondů po roce 2014 z příslušných operačních programů. Kromě brněnského železničního uzlu se jedná o komunikace R43, R52 a R55,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
Ministr Dobeš si v doprovodu hejtmana Haška prohlédl také některé dopravní stavby na jižní Moravě – v Brně Královopolský tunel a možné řešení železničního uzlu Brno. Odpolední část programu návštěvy tvořilo jednání s představiteli města Znojma.