foto 1 foto 2

Krajské zastupitelstvo schválilo Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 23. února 2012 schválilo „Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany“.

„Hlásíme se k tomu, aby dukovanská elektrárna měla budoucnost, máme zájem na rozvoji dodavatelských firem, které působí i na jižní Moravě. Absolutní prioritou je přitom pro nás bezpečnost občanů a maximální ochrana životního prostředí,“ řekl hejtman Michal Hašek. Hejtman zdůraznil, že přijaté memorandum neříká nic o tom, jestli se elektrárna bude dál rozšiřovat nebo nebude. "Za sebe říkám, že jadernou energii nelze v českých podmínkách opustit a hledat alternativu, která by ji nahradila," řekl hejtman Hašek.

Cílem memoranda je vzájemná spolupráce Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a společnosti ČEZ, a.s. při rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany a některých aspektů s ní související. Klíčovým přínosem je vyjádření společné vůle při plánování rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany, spolupráce při budování infrastruktury, posílení vzájemné informovanosti v oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě i koordinace při budování alternativních zdrojů energie jako jsou větrné elektrárny. Zastupitelstvo Kraje Vysočina toto memorandum schválilo již 8. listopadu 2011.
 

Členové krajského zastupitelstva také schválili realizaci projektu SoMoPro II. Ten navazuje na již dříve zahájený projekt, který kraj realizuje za finanční pomoci Evropské unie. Jde o cílenou a plánovanou podporu příchodu zahraničních vědců na jižní Moravu. Projekt bude probíhat v letech 2012 až 2016. Jeho smyslem bude opět příchod zahraničních vědců, jejich působení na pracovištích, které souvisí s takovými projekty jako je například CEITEC a další. „Reagujeme na aktuální stav získávání prostředků, jde o to, aby nenastalo prodlení,“ uvedl při projednání hejtman Michal Hašek.

Zastupitelstvo rovněž schválilo dotace na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v rámci jednoletého i víceletého financování a vyhlásilo dotační řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2012.