UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Úřední deska

Provoz a údržba původní úřední desky byly ukončeny dne 30. 6. 2020.

Od 1. 7. 2020 je v provozu nová úřední deska na této adrese:

https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Seznam.aspx

 

 


Náhled
21.05.2019

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - základní informace

(pdf, 143 kB) 

10.12.2015

Povinné informace dle zákona č. 101/2000 Sb.

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

09.03.2020

Úhrada nákladů za poskytnutí informací dle § 12 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

24.05.2018

Informace pro uchazeče o zaměstnání na Krajském úřadu Jihomoravského kraje

Vzor přihlášky do výběrového řízení 

17.10.2019

Posuzování vlivů na životní prostředí