foto 1 foto 2

O kolaudaci průtahu rozhoduje Městský úřad Vyškov

Reakce Jihomoravského kraje na článek Vyškovského deníku "Průtah Vyškovem se možná uzavře":


Úvodní tvrzení článku Průtah Vyškovem se možná uzavře „Uzavření. To bude možná důsledek verdiktu odboru dopravy krajského úřadu, který potvrdil rozhodnutí nezkolaudovat vyškovský průtah.“ (Vyškovský deník 22. 2. 2012) se nezakládá na pravdě.

Jak bylo uvedeno v odpovědi redakci, odbor dopravy Krajského úřadu JMK nezamítl odvolání proti kolaudaci průtahu Vyškovem (silnice II/430), ale zamítl odvolání proti zákazu užívání stavby, což je zásadně jiná záležitost.

Problematiku kolaudace výše uvedené silnice v souladu se stavebním zákonem musí řešit v rámci svých pravomocí Městský úřad Vyškov, který by měl nyní pokračovat v kolaudačním řízení. Na dnešním jednání očekáváme dohodu na podmínkách vydání kolaudace a předpokládáme, že kolaudační řízení bude řádně ukončeno v souladu se stavebním zákonem.