foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek zahájil setkání představitelů měst a obcí

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý dne 21. února 2012 zahájil setkání představitelů měst a obcí v Jihomoravském kraji pořádané na brněnském výstavišti Svazem měst a obcí České republiky. Jednalo se o první ze seriálu třinácti krajských setkání.

Mezi tématy zazněla například problematika evropských dotací po roce 2013 a rozpočtového určení daní. Hovořilo se také o zamýšlené reformě financování regionálního školství. „Návrh nové podoby financování regionálního školství přivedla k jednacímu stolu zástupce Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Dohodli jsme se na vzniku pracovní skupiny, která bude reagovat na návrhy ministerstva školství. Pokud by totiž vše zůstalo, tak jak navrhuje ministerstvo, tak tu máme velmi vážný problém. Zejména pro venkovské školy - a to jak pro základní školy, tak pro některé střední školy. Z tohoto důvodu navrhovanou podobu reformy financování regionálního školství odmítáme,“ řekl mimo jiné hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMK