foto 1 foto 2

Seminář „Aktuální situace ve zdravotnictví a sociálních službách v Jihomoravském kraji“

Radní Oldřich Ryšavý a Jiří Altman ve čtvrtek 16. února 2012 informovali účastníky semináře pořádaného Radou hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje o aktuální situaci ve zdravotních a sociálních službách v kraji. Semináře se zúčastnili i ředitelé domovů pro seniory. Tématem setkání se tak stala problematika praxe řízení sociálních zařízení a úloha kraje jako zřizovatele většiny těchto organizací na jižní Moravě.
foto JMKfoto JMKfoto JMK