foto 1 foto 2

Kraj podpoří milionem korun dobrovolné hasiče

Krajská rada na svém jednání 16. února 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotaci v celkové výši 1 milion korun pro dobrovolné hasiče na jižní Moravě.


„Krajská samospráva si velmi dobře uvědomuje, jak je práce hasičů, ať profesionálních nebo dobrovolných, důležitá. Žádná jiná společenská organizace se nemůže pochlubit tak rozsáhlou členskou základnou a zároveň různorodou činností při ochraně životů, zdraví a majetku našich spoluobčanů. Důležitý je také jejich podíl na společenském životě měst a obcí, kde působí,“ zdůvodnil udělení dotace hejtman Michal Hašek.

Dotace 700 000 korun je navržena na celoroční činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) - Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje (jde o pronájmy stadionů pro konání krajských soutěží, věcné dary soutěžícím, kompletaci a certifikaci krajské časomíry a další výdaje). Navržená dotace pro o.s. Moravská hasičská jednota pak činí 300 000 korun, z nichž si budou hasiči platit svoji činnost a pořádané akce – konference, semináře, soutěže pro kolektivy mladých hasičů, mužů a žen i praktické soutěže ke zvýšení fyzické zdatnosti členů sborů dobrovolných hasičů.

Rada Jihomoravského kraje současně rozhodla o dotaci ve výši 80 000 korun pro SHČMS – Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje, které v srpnu letošního roku spolupořádá celokrajskou soutěže v požárním sportu.