foto 1 foto 2

Krajský úřad vyhlásil na Brněnsku a Šlapanicku signál upozornění, smogová situace se zhoršila

Z důvodu nepříznivých rozptylových podmínek vyhlásil Krajský úřad Jihomoravského kraje 13. února 2012 ve 13:00 hodin signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice.

Nejhorší situace byla dnes v 12:00 hodin na stanici Brno - Tuřany, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 102,5 µg.m-3 (denní limit je přitom 50 µg.m-3).

Žádáme spoluobčany, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí). Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyty ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Změnu k lepšímu nelze očekávat, rozptylové podmínky budou během dne přechodně mírně nepříznivé.
Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou aktuálně uvedeny na stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz , nebo na teletextu České televize (str. 180).
Podrobnosti ZDE (pdf, 540 kB)