foto 1 foto 2

Rada vybrala zhotovitele stavby Archeopark Mikulčice – Akropole

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby – Archeopark Mikulčice – Akropole“. Jako nejvhodnější přijala nabídku obchodní společnosti STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. z Hodonína.

Nabídka tohoto uchazeče splnila všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a uchazeč předložil nejnižší nabídkovou cenu - 10 413 681,60 Kč včetně DPH v základní sazbě 20 %.

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - rekonstrukce Haly nad I. a II. kostelem v Mikulčicích, úprava stávajících pěších komunikací, výstavba Velkomoravské cesty, výstavba Velkomoravské brány, položení potrubí pro odvod dešťové vody a instalování mobiliáře s informačním systémem. Termín ukončení předání a převzetí stavby Archeoparku je nejpozději do 29. března 2013.

Slovanské hradiště v Mikulčicích je jedním z nejdůležitějších památných míst naší historie. Bylo zde centrum Velkomoravské říše, jejíž existence měla na konci prvního tisíciletí velký vliv na utváření středoevropských dějin. Více než padesátileté archeologické výzkumy přinesly řadu nálezů a historických poznatků. Odhalily základy rozsáhlého velkomoravského hradiště, které se rozkládalo na zhruba deseti hektarech v údolní nivě řeky Moravy.
V roce 1962 byl areál prohlášen za národní kulturní památku. Do roku 1970 zde byly postaveny dva výstavní pavilony s expozicemi. Správou areálu je pověřeno Masarykovo muzeum v Hodoníně, jehož zřizovatelem a zároveň vlastníkem většiny pozemků v areálu je Jihomoravský kraj. V roce 2008 zde byla instalována nová expozice, která získala ocenění Nejlepší muzejní expozice roku 2008 v ČR.