foto 1 foto 2

Dotační programy podpoří rodiny

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání minulý týden schválila dvojici dotačních programů zaměřených na podporu rodiny. Do této oblasti tak poputuje celkem 3,7 milionu korun.

Na dotační program „Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ je pro rok 2012 určeno 3,2 milionu korun. „Dotace je určena nestátním neziskovým organizacím, které pracují s rodinami a dětmi a mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje, tedy rodinným a mateřským centrům a klubům maminek,“ vysvětlila radní Marie Cacková. Jak následně dodala, podobně zaměřený je i druhý schválený dotační program s názvem „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“. V rámci tohoto programu budou moci obce a města čerpat z dotace v celkové výši 480 tisíc korun.