KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Výročí bitvy u Slavkova Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OD Odbor dopravy

Náhled
01.03.2017

1. Činnost odboru dopravy

Náhled
11.07.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
02.01.2017

3. Strategické dokumenty

Náhled
01.03.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
03.01.2017

5. Granty a dotace

Náhled
20.09.2017

Působnost odboru dopravy

Náhled
30.10.2017

Aktuální informace

Aktuální informace, odkazy ke sjízdnosti a uzavírkám, IDS, veřejné zakázky. 

11.07.2017

Metodické materiály