foto 1 foto 2

Kraj podpoří slet kosmonautů

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 vzala na vědomí návštěvu středoevropských kosmonautů v Jihomoravském kraji v termínu 22. - 24. února 2012 a schválila úhradu nákladů spojených s dopravou, stravováním a doprovodným programem této návštěvy v maximální výši 60.000,- Kč.

Jedná se o tradiční akci, na které se Jihomoravský kraj pravidelně podílí. Program tohoto setkání připravuje Hvězdárna a planetárium Brno, p. o., a to ve spolupráci s dalšími subjekty včetně kraje. Účast na plánované akci zatím potvrdili Vladimír Remek, Moroslaw Hermaszewski, Sikmund Jähn, prezident Ruské akademie kosmonautiky, ředitel Ruského kosmického střediska Anatolij Koroteev a Ing. Milan Řípa, CSc., z Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR. (Je ovšem více než pravděpodobné, že tento seznam se ještě bude s blížícím se termínem akce rozšiřovat.) Program zahrnuje workshop na hvězdárně, setkání se studenty, společenský večer a doprovodný kulturní program.