foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj nabídl státu převzetí ústavu v Brně-Chrlicích

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 2. února 2012 schválila záměr jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR o převzetí zřizovatelské funkce Ústavu sociální péče Brno-Chrlice z České republiky na Jihomoravský kraj.

„Je to krajní řešení, ale kraj tak dává signál, že nechce ústav nechat padnout. Pokud se ukáže, že nebude možná jiná cesta při zachování zřizovatelství státu, tak vedení Jihomoravského kraje je připraveno jednat s ministerstvem o podmínkách převodu," uvedl hejtman Michal Hašek. V takovém případě by se ústav zařadil mezi příspěvkové organizace kraje v oblasti sociální péče a budoucí investice v zařízení hradil kraj, nikoli stát.

Ústav sociální péče Brno-Chrlice je jediným svého druhu v zemi, od roku 2001 je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Sídlí v brněnské městské části Chrlice v tamním zámečku. Kapacita zařízení je 109 uživatelů (pobytová služba 99 uživatelů, odlehčovací služba 10 uživatelů). Ústav slouží dospělým nevidomým a lidem s kombinovaným postižením. Uvnitř tak žijí i lidé s pohybovými nebo mentálními potížemi.