foto 1 foto 2

Rada schválila pokračování unikátního projektu SoMoPro

Rada Jihomoravského kraje dne 2. února 2012 doporučila zastupitelstvu schválit realizaci pokračování unikátního projektu SoMoPro. Projekt s oficiálním názvem SoMoPro II., který kraj realizuje za finanční pomoci Evropské unie, je cílenou a plánovanou podporou příchodu zahraničních vědců na jižní Moravu.

Projekt bude realizován v letech 2012 až 2016. Jeho smyslem bude opět příchod zahraničních vědců, jejich působení na pracovištích, které souvisí s takovými projekty jako je například CEITEC a další.

„Chceme zůstat lídrem v oblasti podpory vědy a výzkumu, proto budeme i nadále podporovat příchod zahraničních vědeckých kapacit na jižní Moravu. Záleží nám na dalším rozvoji inovativní ekonomiky na jižní Moravě a příchodu nových domácích a zahraničních investic do sofistikovaných oblastí průmyslu. Výzkum bude mít okamžitou odezvu v použití aplikací ve výrobním procesu a předpokládáme také, že to bude v důsledku znamenat vznik nových pracovních míst,“ uvedl k pokračování projektu Michal Hašek. Kraj dal do programu již dříve cca 100 milionů korun, desítky milionů korun uvolní i v následujících letech.

Projekt „South Moravian Programme for Distinguished Researchers II“ byl měl odstartovat nejpozději 30 dní po obdržení písemné informace o jeho schválení ze strany Evropské komise, nejdříve však od 1. dubna 2012.