Rada vyhlásila konkurzní řízení na místa ředitelů škol

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem a schválila znění příslušného inzerátu. Počet pracovních míst ředitelů škol, jichž se vyhlášení konkurzních řízení týká, je 150.

„Nelze to chápat jako vyhlášení nedůvěry stávajícím ředitelům, právě naopak, děkujeme jim za dosavadní práci, chceme však naplnit novu legislativu. Hlavním kritériem při výběrových řízeních bude odbornost uchazečů a úroveň projektů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

S ohledem na počet konkurzních řízení a stanovené lhůty se počítá s tím, že bude pracovat současně až šest konkurzních komisí jmenovaných Radou JMK. Komise budou jmenovány pro každý konkurz zvlášť. Platná právní úprava přitom neumožňuje jmenovat náhradníky členů konkurzních komisí Neúčast více jak dvou členů komise, nebo nepřítomnost předsedy komise bude znamenat nemožnost realizace konkurzních jednání a potřebu odložit jednání konkurzní komise při dodržení zákonných lhůt.
Se začátkem tzv. prvních jednání konkurzních komisí se počítá od 23. března 2012, tzv. druhá jednání konkurzních komisí, kterých se účastní již konkrétní uchazeči o místo ředitele školy, budou probíhat od poloviny dubna do konce června 2012. Jmenování ředitelů dotčených škol vzešlých z výsledků konkurzních řízení Radou Jihomoravského kraje se uskuteční průběžně po ukončení jednotlivých konkurzních řízení během května až července 2012.

 

Rada projednala harmonogram výběru drážního dopravce

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 také doporučila krajskému zastupitelstvu vzít na vědomí předpokládaný harmonogram nabídkového řízení na drážního dopravce.

Tento harmonogram je následující:

12/2010 oznámení v Úředním věstníku EU
02/2012 rozhodnutí JMK o rozsahu nabídkového řízení a délce trvání smlouvy s vybraným dopravcem
03/2012 zahájení výběru poradce (administrace a právní poradenství)
03-09/2012 příprava technických podkladů a jednání s ostatními objednateli dopravy
09/2012 výběr poradce
09/2012-03/2013 tvorba zadávacích podmínek pro nabídkové řízení
05/2013 zahájení nabídkového řízení po předchozím rozhodnutí RJMK
11/2013 podání nabídek
12/2013 komise pro otevírání obálek
01/2014 první jednání hodnotící komise
04/2014 rozhodnutí RJMK o výběru nabídky
12/2016 zahájení provozu nového drážního dopravce


Jak uvedl náměstek hejtmana Václav Horák, uvedené termíny budou platit v případě, že řízení nebudou provázet komplikace zejména v podobě námitek uchazečů, přílišné nejasnosti nabídek, dlouhého jednání o nabídkách, dlouhého posuzování a hodnocení nabídek apod. Délku některých úkonů nelze přitom předem stanovit, neboť záleží především na obsahu nabídek a též na spolupráci uchazečů v průběhu řízení.

 

Rada projednala Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 dále doporučila krajskému zastupitelstvu schválit „Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany“.
„Hlásíme se k tomu, aby dukovanská elektrárna měla budoucnost, máme zájem na rozvoji dodavatelských firem, které působí i na jižní Moravě. Absolutní prioritou je přitom pro nás bezpečnost občanů a maximální ochrana životního prostředí,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Cílem memoranda je vzájemná spolupráce Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a společnosti ČEZ, a.s. při rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany a některých aspektů s ní související. Klíčovým přínosem je vyjádření společné vůle při plánování rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany, spolupráce při budování infrastruktury, posílení vzájemné informovanosti v oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě i koordinace při budování alternativních zdrojů energie jako jsou větrné elektrárny. Zastupitelstvo Kraje Vysočina toto memorandum již schválilo 8. listopadu 2011.

 


Rada schválila Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2012


Rada Jihomoravského kraje dne 2. února 2012 projednala a schválila Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2012. Dokument specifikuje prioritní záměry a plánované akce kraje v oblasti rodinné politiky pro tento rok.
Jak na tiskové konferenci po jednání rady konstatovala radní Marie Cacková, ani v současném období zhoršené ekonomické situace rada kraje neupouští od podpory rodinné politiky a schválila pro tuto oblast více než 24 milionů korun.
„Podpoříme například nové záměry, jako je Trojlístek, tedy takzvanou adopci prarodičů. Chceme ale také zachovat a rozšířit možnosti již fungujících projektů, které se osvědčily. V případě rozšiřující se sítě Seniorpointů například zavádíme novinku – bezplatnou právní pomoc pro starší spoluobčany,“ uvedla k záměru rady Marie Cacková.

foto JMK