3/2012 Dodatek č. 2 k MS č. 9/2010

Metodické sdělení (doc, 75 kB)

Návrh účtového rozvrhu na rok 2012 pro příspěvkové organizace (xls, 251 kB)

 

Vybrané novelizované právní předpisy s vyznačením změn:

(zdroj: webové stránky MFČR - Daně a cla - Účetní reforma v oblasti veřejných financí - Právní předpisy)

 

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 436/2011 Sb. (doc, 539 kB)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Rozvaha, s vyznačením změn (xls, 177 kB)
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Výkaz zisku a ztráty, s vyznačením změn (xls, 134 kB)
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Přehled o peněžních tocích, s vyznačením změn (xls, 37 kB)
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Přehled o změnách vlastního kapitálu (xls, 33 kB)
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Příloha, s vyznačením změn (xls, 152 kB)
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Přehled tvorby a použití fondu privatizace, s vyznačením změn (xls, 32 kB)
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Směrná účtová osnova, s vyznačením změn (xls, 81 kB)
 

ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech – úplné znění s vyznačení změn (doc, 104 kB)
ČÚS 703 – Transfery – úplné znění s vyznačení změn (doc, 173 kB)
ČÚS 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek – úplné znění s vyznačení změn (doc, 133 kB)
ČÚS 707 – Zásoby – úplné znění s vyznačení změn (doc, 166 kB)