UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
02.01.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
15.01.2018

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
03.11.2022

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)

Náhled
03.11.2022

Aktualizace č.2 ZÚR JMK

Náhled
03.11.2022

Aktualizace č.1 ZÚR JMK

Náhled
10.08.2020

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno

Náhled
03.11.2020

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2016

Náhled
23.01.2020

Dotace na zpracování ÚP 2020

Dotační oblasti - Regionální rozvoj 

Náhled
23.01.2020

Dotace na zpracování ÚP 2019

Dotační oblasti - Regionální rozvoj 

Náhled
23.01.2020

Dotace na zpracování ÚP 2018

Dotační oblasti - Regionální rozvoj 

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - čtvrtá úplná aktualizace

Náhled
28.03.2018

Geoportál územního plánování JMK

Geoportál územního plánování JMK je začleněn do Mapového portálu Jihomoravského kraje.  

Náhled
15.02.2016

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany

14.12.2015

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) - informace

Náhled
05.01.2016

Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

16.10.2015

Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 - třetí úplná aktualizace

Náhled
21.05.2015

Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice

Náhled
02.09.2014

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

Náhled
02.09.2014

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

Náhled
02.09.2014

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 - druhá úplná aktualizace

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2011

04.04.2018

3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren 2008

3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren na vybraném území Jihomoravského kraje včetně analýzy viditelnosti.