Do odvolání není k dispozici systém KEVIS na příjem žádostí o dotace.

Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
02.01.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
15.01.2018

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
21.06.2019

Plán kontrolní činnosti na 2.pol. roku 2019

Náhled
25.09.2019

Aktualizace č.1 ZÚR JMK

Náhled
17.09.2019

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno

Náhled
15.01.2019

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Náhled
16.01.2019

Dotace na zpracování ÚP 2019

Náhled
18.12.2018

Plán kontrolní činnosti na 1.pol. roku 2019

Náhled
21.01.2019

Dotace na zpracování ÚP 2018

11.10.2019

Seznam oprávněných investorů na území Jihomoravského kraje

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - čtvrtá úplná aktualizace

Náhled
28.03.2018

Geoportál územního plánování JMK

Geoportál územního plánování JMK je začleněn do Mapového portálu Jihomoravského kraje.  

Náhled
15.02.2016

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany

14.12.2015

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) - informace

Náhled
05.01.2016

Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

16.10.2015

Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 - třetí úplná aktualizace

Náhled
21.05.2015

Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice

Náhled
02.09.2014

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

Náhled
02.09.2014

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

Náhled
02.09.2014

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 - druhá úplná aktualizace

04.06.2018

Územní studie sídelní struktury JMK

11.04.2013

Územní studie prověření variant Křenovické spojky

12.04.2013

Územní studie silnice II/416 Žatčany - Slavkov u Brna

11.04.2013

Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2011

02.01.2013

Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK

Náhled
27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

04.04.2018

3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren 2008

3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren na vybraném území Jihomoravského kraje včetně analýzy viditelnosti.