UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OŽP Odbor životního prostředí

Náhled
28.06.2023

AKTUÁLNÍ WEB ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEJDĚTE PROSÍM NA NOVÝ WEB. ODKAZY NA TOMTO PORTÁLE MOHOU BÝT ZASTARALÉ NEBO NEFUNKČNÍ 

08.04.2021

V Jihomoravském kraji se loni v rámci sběrné sítě KS ELEKTROWIN vysbíralo 5 002 tun vysloužilých spotřebičů

Náhled
16.12.2020

Evropský projekt STARGATE pro udržitelné zemědělství - informační brožura a odběr novinek

01.12.2020

Nejlepší města a obce Jihomoravského kraje obdrží Elektrooskary

25.08.2020

Pozvánka na seminář Hospodaření s dešťovou vodou (Brno, 15. 9. 2020)

Náhled
07.04.2020

Evropský projekt STARGATE - 1. průzkum

Náhled
14.08.2019

1. Činnost odboru

Náhled
11.11.2019

Evropský projekt STARGATE

Náhled
12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

09.04.2021

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

Náhled
30.03.2021

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2019

(pdf, 18,8 MB) 

Náhled
20.04.2020

Sborník Voda pro Jihomoravský kraj

(pdf, 3,00 MB) 

21.04.2020

Vliv člověka na koloběh vody - učební materiál pro 8.-9. ročník ZŠ

Náhled
21.04.2020

Voda v půdě - prezentace

(pdf, 3,12 MB) 

14.02.2020

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2019

Náhled
14.02.2020

Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště

(pdf, 5,77 MB) 

Náhled
23.08.2019

Informace OOV MŽP o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních

(pdf 3,32 MB) 

Náhled
14.02.2020

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

(pdf, 16,7 MB) 

17.02.2020

Prezentace ze semináře 7.6.2019 pro majitele vodohospodářské infrastruktury o problematice zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Náhled
29.04.2019

ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019

(pdf 18,3 MB) 

Náhled
15.04.2019

Měření kvality ovzduší v lokalitách Česká a Kuřim – 2018

(pdf, 4,74 MB) 

Náhled
05.12.2018

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2017

(pdf, 15,5 MB) 

29.11.2017

Dokumenty k problematice využití sedimentů z vodních toků a nádrží

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016

(pdf, 7,93 MB) 

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017

(pdf, 2,19 MB) 

Náhled
03.08.2017

Monitoring větrné eroze v lokalitě Kuchařovice 2016

(pdf, 2,94 MB) 

Náhled
03.08.2017

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2016 (Jinačovice, Babice u Rosic)

(pdf, 5,01 MB) 

27.03.2017

Vodní dílo Nové Mlýny - studie VUT FAST Brno

27.03.2017

Vymezené území povodí Nových Mlýnů

17.01.2017

Vyhodnocení plnění Plánů odpadového hospodářství 2004-2015

Náhled
11.01.2016

Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace, Chudčice, Velké Pavlovice)

(pdf, 4,48 MB) 

28.05.2015

Rozptylová studie pro posouzení imisního zatížení z větrné eroze