foto 1 foto 2

Náměstek hejtmana Václav Horák se zúčastnil jednání sdružení Energetické Třebíčsko

Náměstek hejtmana Václav Horák se v pondělí 30. ledna 2012 zúčastnil jednání směřujícího ke vzniku zájmového sdružení právnických osob Energetické Třebíčsko 2011, jejichž cílem je udržení a rozvoj JE Dukovany.

Účastníci jednání se shodli na obsahu memoranda o zachování a udržení provozu elektrárny. V memorandu vytyčili jako priority zajištění výstavby a zprovoznění nového jaderného bloku na JE Dukovany do roku 2025, zajištění prodloužení provozu stávajících bloků minimálně do roku 2025 a doplnění těchto požadavků do Energetické koncepce státu. „Tuto iniciativu z hlediska Jihomoravského kraje vítám a podporuji,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Horák, který podpořil jednání představitelů obcí ve dvacetikilometrovém regionu kolem JE Dukovany. Dále se zasadil za zpracování studie o sociálně ekonomických dopadech v regionu v případě odstavení JE Dukovany.