foto 1 foto 2

Krajská rada schválila dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací

 Rada Jihomoravského kraje schválila dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2012“. Cílem dotačního programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tedy na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických trasách.

Celková výše finančních prostředků vyčleněných pro realizaci Programu z rozpočtu Jihomoravského kraje činí 1.000.000,- Kč. Dotační program je určen pro obce, mikroregiony a jiné právnické osoby, které provozují uvedené komunikace a splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu. Navazuje a rozšiřuje možnosti podobného dotačního programu, který krajská rada vyhlásila v letech 2010 a 2011. V této době Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji“ využilo 24 subjektů. Díky částce cca 1,85 mil. Kč bylo podpořeno zajištění čistoty na zhruba 118 km cyklistických komunikací.
 

Zajištění čistoty bezpečné sjízdnosti zahrnuje
- udržování čistoty povrchu těchto komunikací – úklid bahna, inertních materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu, apod. znemožňujícího nebo omezujícího jejich využití,

- udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (odstranění křovin, komunálních odpadů apod.),

- udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových košů, okolí do vzdálenosti 5 m od odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby odpočívadel (nátěry, opravy, apod.).

- provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně malých oprav směrového značení cyklistických komunikací

 

Lhůta pro podávání žádostí končí 29. února 2012 v 16:00 hod. Žádost musí být vyplněna elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Jihomoravského kraje. Informace o programu a formuláři jsou na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2029-506-Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2012.aspx