foto 1 foto 2

Cejiza prezentovala své zkušenosti na konferenci Ministerstva pro místní rozvoj

Společnost Cejiza, s.r.o., zřízená Jihomoravským krajem, představila své zkušenosti s centrálním zadáváním na konferenci Centralizované zadávání veřejných zakázek, kterou 25. ledna 2012 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Hlavním cílem konference bylo informovat a připravit jednotlivé státní instituce na přechod k centralizovanému zadávání.

Zkušenosti s centrálním zadáváním na konferenci prezentoval předseda dozorčí rady společnosti CEJIZA Zdeněk Dufek. Jak mj. uvedl, dosavadní praxe ukazuje, že centrální zadávání má svá úskalí, jako např. zvýšená administrativa a vyšší časová náročnost. Rovněž je se může ojediněle stát, že některá organizace nakupuje vysoutěženou komoditu dráže, než před výběrovým řízením, cena za všechny organizace v součtu je však výhodnější. Tato úskalí jsou vyvážena nespornými přínosy. Tím, že spoluvytváří zadávací dokumentaci více organizací, dochází k přenosu odborných poznatků a zvyšování úrovně zadání, současně se snižuje prostor pro korupci, neboť je minimalizováno riziko tzv. šití zakázek na míru. A co je nejpodstatnější, dochází k významným úsporám nákladů. "Například od začátku roku 2012 má Jihomoravský kraj uzavřenu novou centrální smlouvu na pojištění a dochází k úspoře nákladů na pojištění o cca 10%, i když došlo na trhu díky povodním z roku 2010 k nárůstu sazeb a současně došlo k navýšení pojistných limitů pro některá plnění," uvedl na konferenci Zdeněk Dufek.