UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OKP Odbor kontrolní a právní

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
02.01.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
02.01.2017

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

18.12.2020

Plán kontrolní činnosti na I. pololetí roku 2021

23.02.2021

Vyhodnocení kontrolní činnosti - II. pololetí roku 2020

17.05.2018

Základní informace dle GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR  

02.07.2020

Plán kontrolní činnosti na II. pololetí roku 2020

15.07.2019

Plán kontrolní činnosti na II. pololetí roku 2019

24.01.2020

Plán kontrolní činnosti na I. pololetí roku 2020

28.12.2020

Vyhodnocení kontrolní činnosti - I. pololetí roku 2020

29.06.2018

Plány kontrolní činnosti rok 2016 - 2018

08.07.2020

Plán kontrolní činnosti na I. pololetí roku 2019

19.02.2020

Vyhodnocení kontrolní činnosti rok 2015 - 2019

Vyhodnocení kontrol dle usnesení vlády č. 689/2013 (VV)