foto 1 foto 2

Rada vyhlásila dotační program „Program rozvoje venkova“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 19. ledna 2012 schválila dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2012.

„Letos tento program vyhlašujeme dvoufázově, nyní jde o první fázi, kdy chceme podpořit především tři nejvíce postižené mikroregiony jižní Moravy – Vranovsko, Malou Hanou a Horňácko,“ uvedl hejtman Michal Hašek. V roce 2012 je na program v krajském rozpočtu vyčleněna částka 20 mil. korun., maximální výše dotace na jednu akci může činit 300 000 korun. Podle harmonogramu se budou žádosti o dotace přijímat během měsíce února, k posouzení žádostí dojde v březnu a projednání a schvalování žádostí projedná krajské zastupitelstvo 24. dubna 2012.
Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje je dotační program, kterým od roku 2004 Jihomoravský kraj poskytuje dotace obcím do tří tisíc obyvatel a svazkům obcí. Program je v letošním roce zaměřen především na podporu obcí a svazků obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů (jejich přehled je uveden níže), na podporu společných projektů svazků obcí a na podporu úroků z úvěrů na realizaci investičních akcí obcí do 3 tis. obyvatel a nově také na podporu úroků z úvěrů pro svazky obcí.
Obce a svazky obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů:
a) v okrese Blansko: Svazek obcí Malá Haná a obce Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Světlá, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Velké Opatovice,
b) v okrese Hodonín: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko a obce Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou,
c) v okrese Znojmo: Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska a obce Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice.


Rada projednala řešení vad díla přístavby objektu chirurgie, RDG a centrální sterilizace v Nemocnici Kyjov

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 19. ledna 2012 vzala na vědomí závěry znaleckých posudků, které se týkaly výstavby objektu chirurgie, RDG a centrální sterilizace v Nemocnici Kyjov i výsledky kontroly plnění Dohody o narovnání ze 13. července 2011 mezi společností METROSTAV (zhotovitelem díla) a Nemocnicí Kyjov. „Podle odborného posudku při této stavbě nebyl realizován jeden stavební objekt za 28,3 mil. korun, ale byl proplacen,“ uvedl radní Oldřich Ryšavý. „Nebylo také zjištěno, kdo v době výstavby na konci 90. let 20. století prováděl za objednatele kontrolní činnost,“ dodal. „Jde o vážnou věc, chceme proto k této věci vyjádření kompetentních lidí. Jihomoravský kraj příští týden určí krizového manažera, který po jmenování radou převezme řízení nemocnice po odcházejícím řediteli Pejchlovi,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
Rada proto uložila řediteli Nemocnice Kyjov uplatnit ve spolupráci s advokátem JUDr. Radkem Ondrušem právní odpovědnost zhotovitele díla a bývalého vedení Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace JMK.

 

Krajská rada se zabývala konkurzy na místa ředitelů škol zřizovaných krajem

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 19. ledna 2012 vzala na vědomí informaci o aktuální právní úpravě ve vztahu k trvání výkonu práce stávajících ředitelů příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, které vykonávají činnost škol a školských zařízení. Zároveň uložila odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje bezodkladně uskutečnit nezbytné kroky k realizaci konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení, kteří vykonávali k 1. lednu 2012 činnost ředitelů nepřetržitě po dobu delší než 6 let. „V konkurzních komisích budou zastoupeny uvolnění zastupitelé ze všech politických klubů zastupitelstva, tedy i opozice,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Jedná se o 150 ředitelů, kterým skončí pracovní poměr k 31. červenci 2012,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „Nebudeme dělat výjimky, abychom se vyhnuli sporům, do daného termínu proběhnou všechna výběrová řízení,“ dodal.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK