foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil jednání grémia ředitelů krajských úřadů

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek dne 19. ledna 2012 v Brně zúčastnil jednání grémia ředitelů krajských úřadů.

Na jednání se kromě ochrany veřejného zájmu probírala například také příprava zákona o úřednících.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK