foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek navštívil Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu dne 18. ledna 2012 navštívil Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích. Zde hovořil o současné situaci ústavu jak s vedením zařízení, tak s jeho klienty.

Po jednání hejtman Hašek uvedl, že udělá vše pro to, aby péče o klienty v ústavu zůstala zachována.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích, je od roku 2001 organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kapacita zařízení je 109 uživatelů (pobytová služba 99 uživatelů, odlehčovací služba 10 uživatelů).

foto JMKfoto JMK