foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek navštívil školská zařízení v Ivančicích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý dne 17. ledna 2012 navštívil školy a školská zařízení v Ivančicích.

Nejprve zavítal do Gymnázia Jana Blahoslava. Zde se studenty diskutoval o tématech státních maturit, procesu optimalizace středních škol na jižní Moravě nebo o ministerstvem školství předloženém návrhu reformy systému financování regionálního školství.

V dalším průběhu dne hejtman navštívil nově otevřenou třídu mateřské školy Na Úvoze. Přímo na místě se také zajímal o současnou situaci ivančické Speciální školy pro sluchově postižené a Dětského domova.

foto JMKfoto JMK