Prodej areálu zahradnické školy v Bohunicích proběhl dle zákona

Jihomoravský kraj odmítá spekulace ve věci prodeje areálu bývalé zahradnické školy v Bohunicích Vysoké škole Karla Engliše.
Znalec odhadl tržní cenu nemovitostí na 35 až 40 milionů korun. Rada kraje následně rozhodla, že bude areál zahradnické školy nabídnut zájemcům za minimálně 40 milionů korun.
Krajský úřad se snažil areál zahradnické školy prodat opakovaně. Ani po inzerování v celostátních médiích a na realitním veletrhu v Cannes se však objekt nepodařilo prodat. Záměr prodeje byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem na úřední desce KrÚ poprvé od 18. 2. 2011 do 22. 3. 2011 a podruhé od 13.5.2011 do 22.6.2011, dále v celostátním a regionálním tisku a na realitním serveru reality.cz. V celostátním vydání Hospodářských novin byl zveřejněn inzerát ve dnech 25.5.2011 a 8.6.2011, v regionálním vydání MF Dnes ve dnech 8. 3., 10.3., 15.3. a 17.3. 2011 a dále 24.5.2011 a 31.5.2011. Nikdo prodej netajil, psal o něm dokonce deník Rovnost.
Protože se žádný zájemce nepřihlásil bylo rozhodnuto, že bude areál prodán tomu, kdo nabídne sumu převyšující 40 milionů korun. Vysoká škola Karla Engliše nabídla sumu vyšší než 40 milionů a areál tak získala.
Prodej schválila Rada Jihomoravského kraje jednomyslně a dne 22. září 2011 zastupitelstvo. Zastupitelé schválili prodej jednomyslně 52 hlasy. Tedy včetně ODS, která prodej schválila hlasy svých zastupitelů.
Úředníci odboru majetkového, které bývalý ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha jako své bývalé kolegy dobře zná, jsou přesvědčeni, že v celé věci postupovali správně a standardním způsobem.
Aby byly mediální spekulace o transparentnosti prodeje areálu zahradnické školy v Bohunicích vyvráceny požádal hejtman Michal Hašek Krajský úřad již minulý týden na základě spekulací v tisku, aby byl postup kraje prověřen orgány činnými v trestním řízení.

Dnešní vyjádření ODS poškozuje Jihomoravský kraj a vzbuzuje několik otázek:

Proč ODS najednou hledá problém ve věci prodeje areálu zahradnické školy, když pro něj před čtyřmi měsíci sama hlasovala?

Proč se Jiří Crha opírá do svého bývalého nadřízeného, i když ví, že delegace pravomocí ve věci podepisování smluv je běžná?

Bylo by zajímavé zjistit, proč předseda krajské ODS Jiří Kadrnka pro prodej areálu zahradnické školy v Bohunicích hlasoval a nyní proti němu protestuje.


Jiří Klement
mluvčí Jihomoravského kraje


Doplnění:

Rada JMK doporučila zastupitelstvu schválit prodej areálu bývalé zahradnické školy v Bohunicích 1 . 9. 2011, zastupitelstvo úplatný převod schválilo 22. 9. 2011.

Záměr prodeje byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem na úřední desce KrÚ od 13.5.2011 do 22.6.2011, dále v celostátním a regionálním tisku a na realitním serveru reality.cz.
V celostátním vydání Hospodářských novin byl zveřejněn inzerát ve dnech 25.5.2011 a 8.6.2011, v regionálním vydání MF Dnes ve dnech 24.5.2011 a 31.5.2011.