foto 1 foto 2

Rada Asociace krajů ČR zasedala v Brně

Pro kraje je čerpání evropských fondů prioritou, zdůraznil hejtman Michal Hašek

Čerpání evropských fondů je pro kraje prioritou – na tom se shodli hejtmani na 25. zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnilo v pátek dne 13. ledna 2012 v brněnské vile Stiassni.

„Chceme, aby Česká republika nepřišla o desítky miliard korun, dnes jsme proto projednávali s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským možnosti realokace prostředků z centrálních operačních programů do regionálních. Ty patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v čerpání prostředků,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Pardubický hejtman Radko Martínek zdůraznil potřebu sladění kritérií jednotlivých kontrolních orgánů, aby nedocházelo k narušení čerpání z jednotlivých operačních programů. „S ministrem Jankovským jsme se také domluvili na blízké reprezentativní schůzce k tématu počtu operačních programů v období 2014 - 2020, kde budeme hledat řešení přijatelné pro obě strany,“ dodal.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek přiblížil problémy vyplývající z neplnění vládních slibů týkající se úhradové vyhlášky ve zdravotnictví. Kraje podle něj nemají prostředky na dokrytí chybějících financí na platy lékařů.