foto 1 foto 2

Hejtmani jednali s pražským a olomouckým arcibiskupem

Hejtmani českých a moravských krajů v čele s jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem dnes v pátek 13. ledna 2012 jednali v brněnské vile Stiassni s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.

Součástí jednání byla otázka církevních restitucí, zejména jejich praktický aspekt, který se týká rozvoje měst a obcí. „Naší prioritou je, aby se přednostně řešilo odblokování majetku měst a obcí v zákoně o půdě,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. Pražský arcibiskup Dominik Duka zdůraznil, že vydání církevního majetku se bude týkat především Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR. „Majetek bude vydáván tak jako při jiných restitucích, tedy po předložení výpisu z katastru nemovitostí,“ konstatoval arcibiskup Duka. Jak dodal, nepůjde o jednorázový, ale postupný proces.

K tématům jednání patřila také spolupráce krajů s charitami v jednotlivých regionech i rozvoj projektů církevní turistiky. „Hovořili jsme také o přípravách na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Probíhá koordinace oslav, které se uskuteční na národní i regionální úrovni. Kraje se zapojí do programu například pořádáním konferencí, vydáním publikací nebo přípravou dokumentárních filmů,“ řekl hejtman Hašek.
foto JMKfoto JMK