foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek otevřel budovu obecního úřadu a diskutoval o přípravě protipovodňových opatření v Podhradí nad Dyjí

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý dne 10. ledna 2012 navštívil Podhradí nad Dyjí na Znojemsku. Hejtman si prohlédl nově zrekonstruovaný obecní úřad vybudovaný s pomocí JMK a protipovodňová opatření.

Obec, kterou pravidelně trápí problémy s velkou vodou, musela vyřešit opravy poškozeného vodovodu a kanalizace prodejem stávající budovy obecního úřadu. Na přebudování menšího objektu na novou radnici přispěl Jihomoravský kraj 700 tisíci korunami. Hejtman si následně prohlédl také protipovodňová opatření, která zde má provádět státní podnik Povodí Moravy. Obec s padesáti obyvateli potrápila velká voda hned několikrát – naposledy v letech 2002 a 2006.

Z Podhradí nad Dyjí zamířil Michal Hašek do příhraničního Vratěnína. Se starostou Vratěnína Martinem Kinclem projednal hejtman Hašek dotační programy pro Vranovsko jako sociálně slabý mikroregion. Zároveň se hejtman zajímal o pokračující zlepšování stavu silnic na Vranovsku a rozšiřující se dopravní dostupnost v oblasti. Vratěnínský starosta hejtmana informoval o úspěších obce v poslední době - např. zde v posledním období obec postavila 18 bytů, z nich dva bezbariérové.