foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek navštívil břeclavskou nemocnici a místní dobrovolné hasiče

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dne 10. ledna 2012 zahájil provoz multioborové jednotky intenzivní péče interních oborů v Nemocnici Břeclav.

Výstavba moderní multioborové JIP pro interní obory přišla na 58 milionů korun, což je o rovných 12 milionů méně, než se původně předpokládalo. Pracoviště je umístěno v přízemí pavilonu F - jeho kolaudací je zároveň zkolaudován celý pavilon a tím kompletně dokončena Nemocnice Břeclav, jejíž základní kámen byl položen v roce 1986. „Vznik moderního centrálního pracoviště je konkrétní příklad, jak se podařilo spojit prostředky z evropských fondů a z rozpočtu kraje na zlepšení podmínek pro pracovníky a pacienty nemocnice,“ řekl Michal Hašek. V současné době Nemocnice Břeclav disponuje 22 lůžky intenzivní péče, která jsou vyhrazena interním oborům.

Hejtman Michal Hašek po návštěvě nemocnice navštívil také hasičskou zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Stará Břeclav. Přímo na místě se pak zajímal o problém, který nastal v závěru roku s telefonickým svoláním místních hasičů k zásahu. Družstvo dobrovolných hasičů, které čítá 24 členů, ho coby předsedu bezpečnostní rady kraje seznámilo s technikou, zásahy a současnými aktivitami sboru.