foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek gratuloval kardinálu Dominiku Dukovi

 

Vážený pane arcibiskupe,

dovolte mi, abych Vám co nejupřímněji poblahopřál k Vaší nominaci na kardinála, kterou Vám dnes papež Benedikt XVI. udělil. Tento okamžik je vzácnou chvílí i pro celou Českou republiku.

Jsem přesvědčen, že tímto aktem papež jednoznačně vyjádřil ocenění Vašeho celoživotního díla v roli biskupa, arcibiskupa a primase českého. Já osobně Vás vnímám jako člověka renesančně vzdělaného, názorově konzistentního a hluboce integrovaného. Po Vaší nominaci jsem si okamžitě vybavil brněnskou homilii Jeho Svatosti Benedikta XVI. ze září 2009 o potřebě návratu k tradičním hodnotám, jako jsou úcta ke stáří, rodině, státu a vzdělání. Jste pro mne trvalým reprezentantem těchto hodnot a je třeba si přiznat, že v dnešní postmoderní době by měly být prioritou pro každého z nás bez ohledu na světonázorovou či politickou orientaci.

Vážený pane arcibiskupe, blahopřeji Vám tedy ještě jednou k nominaci do této vysoké církevní hodnosti a přeji Vám do Vaší další náročné práce pevné zdraví, požehnání, štěstí a mnoho úspěchů. A závěrem mi dovolte konstatovat, že bych si považoval za velkou čest, pokud byste přijal mé pozvání k oficiální návštěvě jižní Moravy.

S projevy hluboké úcty

 

JUDr. Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje